Môi trường

Nước sông bất ngờ đổi màu

Nước sông bất ngờ đổi màu

Ông Hà Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Chư Ngọc cho biết: “Ngay sau khi nghe người dân phản ánh, UBND xã xuống ghi nhận tình hình đồng thời báo cáo lên huyện cho huyện xuống lấy mẫu nước

Hạn hán kéo dài, Cà Mau thiếu nước

Tại các vùng sản xuất, nơi nào còn nước thì sử dụng máy bơm bơm nước cứu lúa, hoa mầu, cây ăn trái. Riêng đối với rừng tràm U Minh Hạ thì huy động lực lượng tại chỗ vệ sinh

Càng phát triển càng cần bảo vệ môi trường

Càng phát triển càng cần bảo vệ môi trường

Tính đến năm 2010, tỷ lệ đô thị hóa ở Hà Nội là 30 - 32% và nhảy vọt thành 55 - 65% vào năm 2020. Như vậy có thể thấy tác động của hoạt động xây dựng và đô