Hạn hán kéo dài, Cà Mau thiếu nước

Tại các vùng sản xuất, nơi nào còn nước thì sử dụng máy bơm bơm nước cứu lúa, hoa mầu, cây ăn trái. Riêng đối với rừng tràm U Minh Hạ thì huy động lực lượng tại chỗ vệ sinh toàn bộ các con kênh trong lâm phần để khai thông luồng để có nước chữa cháy rừng khi xảy ra cháy.

Theo dự báo, tình hình hạn hán vẫn tiếp tục, vì vậy tiết kiệm nước phải đi đôi với giải pháp sử dụng hợp lý nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt của người dân. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp tỉnh Cà Mau.
Hạn hán kéo dài, Cà Mau thiếu nước
Trong số 7.000 ha hoa màu, cây ăn trái không có nước tưới, có tới 3.000 ha hoa màu thất trắng và trên 35.000 ha tràm hoàn toàn khô nước trong tổng số 45.000 ha đất rừng tràm cạn kiệt. Điều này gây ảnh hưởng không tốt tới đời sống sinh hoạt, sức khỏe của người dân, nhất là khu vực nông thôn.

Để giải quyết tình trạng này, chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động tối đa hoạt động của các nhà máy nước tại trung tâm xã; hình thành các đội thanh niên tình nguyện chở nước về tận nơi cung cấp cho người dân; khuyến khích, động viên những hộ có giếng chia sẻ nước cho những hộ đang thiếu; tuyên truyền, vận động người dân thời điểm này không sử dụng nước để tưới tiêu mà ưu tiên dành cho sinh hoạt. Mục tiêu đặt ra là không để trên 6.000 hộ dân nông thôn phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt.

Theo tinmoitruong.vn