Tag Archives: ảnh công viên thủ lệ

Công viên Thủ Lệ, điểm đến thư giản cuối tuần

Công viên Thủ Lệ, điểm đến thư giản cuối tuần

Tại công viên Thủ Lệ có rất nhiều trò chơi dành cho trẻ em như: Đu quay, đi tàu điện, đạp vịt, tô tượng, chăn thú, nhà bóng... Hiện tại, hàng tuần, đặc biệt là chủ nhật, công viên đón