Tag Archives: bán cây giáng hương

Chia sẻ kinh nghiệm trồng cây giáng hương

Chia sẻ kinh nghiệm trồng cây giáng hương

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY GIÁNG HƯƠNG 1/ Chuẩn bị đất trồng: – San ủi thực bì, đốt dọn , cày phá lâm bằng chảo 3. – San bằng các gốc cây, gò mối, cày chảo 7 hai