Tag Archives: bất ngờ với màu nước sông

Nước sông bất ngờ đổi màu

Nước sông bất ngờ đổi màu

Ông Hà Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Chư Ngọc cho biết: “Ngay sau khi nghe người dân phản ánh, UBND xã xuống ghi nhận tình hình đồng thời báo cáo lên huyện cho huyện xuống lấy mẫu nước