Tag Archives: cà mau thiếu nước

Hạn hán kéo dài, Cà Mau thiếu nước

Tại các vùng sản xuất, nơi nào còn nước thì sử dụng máy bơm bơm nước cứu lúa, hoa mầu, cây ăn trái. Riêng đối với rừng tràm U Minh Hạ thì huy động lực lượng tại chỗ vệ sinh