Tag Archives: các loại bonsai cần biết

Các loại Bonsai nên biết

Các loại Bonsai nên biết

Loại Bonsai gầy từ hạt giống hay cắt cành: Đây là một trong những cách công phu và hào hứng nhất trong nghệ thuật chơi Bonsai vì chúng ta "đẻ" ra tác phẩm từ đầu và nuôi nấng qua thời