Tag Archives: cách trồng hoa cẩm chướng

Chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa cẩm chướng

Chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa cẩm chướng

Kỹ thuật trồng hoa cẩm chướng bằng cành Chồi làm giống không quá già cũng không quá non, dài 8-10cm sau khi cắt tỉa, được xử lý thuốc kích thích ra rễ ( NAA, IBA, IAA với nồng độ 1000ppm