Tag Archives: cách trồng thông 3 lá

Chia sẻ kinh nghiệm trồng thông 3 lá

Chia sẻ kinh nghiệm trồng thông 3 lá

Kỹ thuật gieo trồng * Trồng cây con Thường ươm cây trong bầu. Cây con đem trồng ở miền Bắc khi 4-6 tháng tuổi, miền Nam 6-9 tháng; cây cao 15-20cm, đường kính cổ rễ 0,3-0,4cm, lá xanh đậm, rễ