Tag Archives: cây sưa đỏ trồng bao lâu

Chia sẻ kỹ thuật chăm sóc cây sưa non

Chia sẻ kỹ thuật chăm sóc cây sưa non

Đặc điểm cây sưa đỏ: – Cây Sưa là cây gỗ lớn, ưa sáng, sinh trưởng trung bình nhưng ở tuổi 1 – 2 sinh trưởng rất nhanh; cây vươn dài tới 4-5m và uốn cong như cần câu, đến