Tag Archives: chậu trồng cây cảnh

Nguyên tắc chọn chậu trồng cây cảnh

Nguyên tắc chọn chậu trồng cây cảnh

Nguyên tắc chọn chậu - Dựa vào mầu men : màu men của chậu trồng cây cảnh cần phải giúp nổi bật màu của hoa, quả (với cây chơi hoa, quả) hoặc màu của lá (với cây chơi lá). Không