Tag Archives: đặc điểm cây đăng tiêu

Chia sẻ kinh nghiệm trồng cây đăng tiêu

Chia sẻ kinh nghiệm trồng cây đăng tiêu

Dây đăng tiêu là một loài cây dây leo thân gỗ rụng lá hoặc bán thường xanh. Dây đăng tiêu có nguồn gốc ở miền đông, phần phía bắc của miền trung, và phía trung nam của Hoa kỳ. Dây