Tag Archives: đặc điểm của tắc kè

Những điều chưa biết về tắc kè

Những điều chưa biết về tắc kè

Đuôi nhào lộn Khi mất đuôi, chiếc đuôi bị tách ra không chỉ đứng yên mà có thể lật, nhún nhẩy và nhào lộn trong 30 phút. Tín hiệu chịu trách nhiệm cho các chuyển động nằm trong một đoạn