Tag Archives: hình ảnh hóa thạch tắc kè

Hóa thạch tắc kè 100 triệu năm

Hóa thạch tắc kè 100 triệu năm

Một thành viên của nhóm nghiên cứu nhận định rằng: "Các hóa thạch này cho chúng ta biết nhiều điểm đặc biệt, giúp hiểu rõ hơn về sự đa dạng của loài thằn lằn trong những khu rừng nhiệt đới