Tag Archives: hình ảnh sứ quân tử

Chia sẻ kỹ thuật trồng sử quân tử dành cho người mới bắt đầu trồng

Chia sẻ kỹ thuật trồng sử quân tử dành cho người mới bắt đầu trồng

Cây xanh tốt quanh năm, hoa màu trắng pha đỏ, hương thương dịu ngọt . Loại này không kén đất nhưng ưa ánh sáng và không chịu được úng ngập. Vì quả của nó dùng để trị giun đũa nên