Tag Archives: khám phá thế giới sinh vật

Những điều chưa biết về tắc kè

Những điều chưa biết về tắc kè

Đuôi nhào lộn Khi mất đuôi, chiếc đuôi bị tách ra không chỉ đứng yên mà có thể lật, nhún nhẩy và nhào lộn trong 30 phút. Tín hiệu chịu trách nhiệm cho các chuyển động nằm trong một đoạn

Hóa thạch tắc kè 100 triệu năm

Hóa thạch tắc kè 100 triệu năm

Một thành viên của nhóm nghiên cứu nhận định rằng: "Các hóa thạch này cho chúng ta biết nhiều điểm đặc biệt, giúp hiểu rõ hơn về sự đa dạng của loài thằn lằn trong những khu rừng nhiệt đới