Tag Archives: sản phẩm ghế băng chờ

Ghế băng chờ

Ghế băng chờ

Ưu điểm thiết kế: - Thiết kế ghế tĩnh, sử dụng băng ghế cho 5 người ngồi - Chân ghế chữ Y ngược, giúp cố định vững chắc - ...