Tag Archives: trang trí nhà bằng cây cô tồng

Trồng cây Cô tòng để giúp ngôi nhà đẹp hơn

Trồng cây Cô tòng để giúp ngôi nhà đẹp hơn

Hình thái: Cô tòng Đuôi lươn (vàng anh đuôi lươn), cô tòng Lá Mít (vàng anh lá mít),... Là cây bụi hoặc cây gỗ nhỏ, thân có nhựa mủ đục, phân cành nhánh nhiều, thấp, lá màu xanh, đỏ vàng